LaCon – Rīgas brīvostas stividorkompānija, universāls parkraušanas komplekss ģenerālkravu, melno un krāsaino metālu, beramkravu, čuguna, rūdas, ogļu u.c. pārkraušanai.

Līdz akmeņogļu pārkraušanas uzsākšanai, LaCon lielos apjomos pārkrāva Čerepovecas metalurģiskā kombināta „Severstaļresurs” un citu ražotāju atklātas un slēgtas glabāšanas melno metālu produkciju.

Rīgas brīvostas stividorkompānija

SIA LaCon atrodas Rīga pie Daugavas upes grīvas, tā ir pirmā sitvidorkompānija pa labi no Rīgas ostas vārtiem. Salīdzinot ar citam Rīgas ostas stividorkompānijām, tas ir visīsākais ceļš no ostas vārtiem līdz piestātnei un atpakaļ.

Viss SIA „LaCon” personiskais kustamais un nekustamais īpašums –noliktavu laukumi, būves un iekārtas, jaudīgie celtņi, ritošās tehnikas parks, ogļu pārstrādes iekārtas – nav apgrūtināts ne ar kādām kredītsaistībām, nav nekādā veida ieķīlāts un atrodas pilnīgā SIA „LaCon” rīcībā.

SIA „LaCon” ir viena no lielākajām Rīgas brīvostas stividorkompānijām, kuras tehniskais aprīkojums un noliktavu nodrošinājums ļauj veikt ogļu un citu metam un beramkravu, visu veidu melno un krāsaino metālu, čuguna un dzelzsrūdas, koksnes, zāģmateriālu u.c. pārkraušanu.za 1 milj.

Teritorija

272 000 m2 liela teritorija, tai skaitā 32 000 m2, kas uzskaloti 2005. gadā, aprīkota ar īpašu segumu un dzelzceļa sliežu ceļiem. Tās izveidošana ļāva novērst tādu situāciju, kad tika ierobežots iekraušanas ātrums un piestātnes DG-1 aizmugures laukumā nebija pietiekami noliktavu laukumu.

Kas attiecas uz kompānijas teritorijas apgūšanu kravu izvietošanai, maksimālais sasniegtais „LaCon” teritorijā izvietotais kravas daudzums – gandrīz 400 tūkstoš tonnu sešu dažādu marku ogļu Turklāt pirms tam aprēķinātais maksimālais divu trīs marku ogļu daudzums bija 300 tūkstoš tonnu, taču izkraušanas un izvietošanas darbu prakse ļāva rast jaunus risinājumus. Un pašlaik, bez šī daudzuma „LaCon” var pieņemt un izvietot vēl apmēram 150 tūkstoš tonnu ogļu.

T.i., kravas izkraušanas laikā pieredzes ceļā rasti tehniskie risinājumi, lai nemitīgi palielinātu terminālu noliktavu laukumu ietilpību un tagad jau var droši apgalvot, ka pašreizējā termināla ogļu kravu ietilpība, to atsevišķi izvietojot atklātajos kravas uzglabāšanas laukumos, vienlaicīgai uzglabāšanai ir no 500 līdz 600 tūkstoš tonnu, atkarība no ruļļu skaita un ogļu markām.

Bez tam, vēl ir 80 000 m2 līdz atzīmei mīnus 1-1,5 m uzskalotas teritorijas, kurā, tiklīdz rodas šāda nepieciešamība, iespējams izveidot noliktavu laukumus un ražotnes, izvietot specializētas hidrotehniskās iekārtas un piestātnes (skat. «Attīstības koncepciju» „LaCon” mājas lapā).

SIA „LaCon” teritoriju īrē no Rīgas Brīvostas Pārvaldes (turpmāk tekstā RBP) uz maksimālo iespējamo 45 gadu termiņu, atbilstoši LR likumdošanai (līdz 2055. gada 2. augustam). Saskaņa ar LR likumdošanu un līguma nosacījumiem pec liguma darbības izbeigšanas, izmantojot SIA „LaCon” beznosacījumu pirmās rokas tiesības, nomas līgums tiek automātiski pagarināts. Ja teorētiski pieļaujam iespēju, ka nomas līguma darbība tiek pārtraukta, tad viss SIA „LaCon” personiskais nekustamais īpašums paliek tās īpašumā šī īpašuma atrašanās vietā, un šis fakts pats par sevi ierindo nomas līguma pārtraukšanu „ hipotētiski iespējamā” kategorijā.

Noliktavas ( sīkāk skat. mājas lapā)

3 segta tipa noliktavas ar kopējo platību 5000 m2, tai skaitā:

 • noliktava №1 – angāra tipa, platība 2400 m2.
 • noliktava №2 – angāra tipa, platība1600 m2.

Šīs noliktavas tika uzbūvētas jau agrāk metāla ruļļu uzglabāšanai.

 • noliktava №3 – vērtīgu ģenerālkravu uzglabāšanai ar 1000 kv. m. platību. Apgādāta ar īpašu rampu slēgta tipa vagonu izkraušanai un autotransportam.

Piestātnes

SIA „LaCon” teritorijā atrodas divas piestātnes – DG-1 и DG-2.

Piestātne DG-1.

Piestātnes dziļums (13,5 m) ļauj veikt tādu kuģu apstrādi, kuru kravnesība ir 11,5 m. Vidējā „Panamax” tipa kuģos iekrautā tonnāža no 2006. gada līdz 2012. gadam ir 60 tūkst. tonnu.

Jāuzsver, ka, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, piestātnes drīkst būt stividorkompānijas personiskais īpašums. Pēc piestātnes DG-1 rekonstrukcijas, SIA „LaCon” ieguldījumu daļa būs apmēram 86%, bet valsts īpašuma daļa –14%. Pašlaik tiek veiktas pārrunas attiecībā uz tiesību aspektiem – par to, lai piestātne būtu vai nu kopīpašums vai arī SIA „LaCon” saņemtu naudas kompensāciju par ieguldītajiem līdzekļiem.

Piestātne DG-2.

Pašlaik tā netiek izmantota tādēļ, ka ir novecojusi un sekla (atļautā kuģa iegrime pie piestātnes ir 6 metri). Taču tās esamība termināla teritorijā ļauj ātri veikt jaunas dziļūdens piestātnes celtniecību esošās vietā, šo celtniecību veicot kā vecās DG-2 „ rekonstrukciju” , kas ļauj izvairīties no ilgstošās saskaņošanas un citām birokrātiskām procedūrām, kas aizņem līdz pat gadam laika. Projekta uzmetums jau ir sagatavots. Projektēšanas darbu un rekonstrukciju iespējams veikt vai nu apvienojot piestātnes DG-2 un DG-1 vai atsevišķi padziļinot DG-2 piestātni līdz15 metru dziļumam.

DG-1А piestātnes celtniecība

RB Pārvalde 2007 gadā apstiprinājusi perspektīvo „Attīstības koncepciju”, tai skaita saņemta atļauja DG-1А ( «slīpās» ) piestātnes celtniecībai ar dziļumu 17 m Austrumu ostā (skat. šeit zemāk iekļauto shēmu №1) par SIA „LaCon” personiskajiem līdzekļiem kā tās privātīpašumu. Atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem, par pašas līdzekļiem jaunuzceltie stividorkompānijas infrastruktūras celtniecības objekti, tai skaita piestātnes, ir stividorkompānijas personiskais īpašums.

Shēma 1. Perspektīvas attīstības plāns un piestātņu izvietojuma shēma.

Ogļu kuģu apstrādes normas: līgumā noteiktā 10 000 t/diennaktī; faktiskā 2009-2010. gadā –15 000-17 000 t/ diennaktī.

Tehniskā bāze (ostas tehnika)

 • 3 portālceltņi, tai skaita 2 „ Sokol” ar kravas celtspēju 20-32 tonnas, 1 „Kondor” ar kravas celtspēju 40 tonnas;
 • Mobilais portālceltnis «Mutidocker» uz kāpurķēžu pamatnes ar kravas celtspēju 15 tonnas, kas tiek izmantots kā vagonu izkraušanai (vagoni tiek izvietoti tieši zem celtņa esošajā portālā), tā arī iekraušanai kuģos, tai skaitā „ Panamax” tipa kuģos;

Mobilie celtņi:

 • Hidromanipulators FUCHS 350 MHL
 • Hidromanipulators Siennebogen 835
 • Hidromanipulators Siennebogen C 835 M

Šķirošanas iekārtas:

 • Powerscreen Titan 1800 - 2 gab.;

Auto kauskrāvējs:

 • Caterpillar 962 G - 2 gab.;
 • Cheng Gong CG 956 G - 2 gab.;
 • Komatsu WA380- 5H - 2 gab.;

Auto dakškrāvēji:

 • Kalmar (32t);
 • Kalmar (16t);
 • Toyota (5t);
 • Toyota (1,5t) - 2 gab.;
 • Vilcējs SISU (70t);
 • Benzīna cisternautomobilis Volvo;
 • Traktors МТЗ 82.

Kā kompānijai, kas veic uzņēmējdarbību Brīvostas režīmā SIA „LaCon” ir atļauja par tiesībām savas teritorijas vajadzībām iegadāties un izmanot degvielu bez akcīzes nodokļa, t.i., tehnikai, kas tiek izmantota „LaCon” teritorijā, dīzeļdegviela tiek iepirkta par cenu ar pazeminātu akcīzes nodokli. Tas samazina mūsu izmantotās degvielas cenu par ~30%.

Termināla izvietoti degvielas rezervuāri un ierīkota degvielas uzpildes stacija pašu mehāniskajiem līdzekļiem un lokomotīvēm, kas nodrošina dzelzceļu vagonu padošanu/novākšanu un manevrēšanas darbus.

Dzelzceļa sliežu ceļi

„LaCon” īpašumā atrodas dzelzceļa sliežu dceļi ar kopīgo garumu 5 кm, tai skaitā: 2 apdzīšanas ceļi («zivtiņas»), 13 dzelzceļa pārmijas, paaugstinātais sliežu ceļš – kravas «rampa», lai bez celtņu palīdzības varētu izkraut pusvagonus ar lūkām ar 8 vagonu ietilpību. Pavisam uz „LaCon” dzelzceļa sliežu ceļiem vienlaicīgi var pieņemt 170 vagonus. Pašlaik izkraušana 3 izkraušanas «frontēs» ir 150 vagoni diennaktī.

Visu vagonu padošana/novākšana uz „LaCon”, visi manevrēšanas darbi terminālā, un, samērā lielā apjomā, arī dzelzceļa stacijā Bolderāja (ieejas stacija terminālā), tiek pilnībā veikta pašu spēkiem ar divām ТЭМ 2У modeļa lokomotīvēm. Pašu lokomotīvju parka neapstrīdamas priekšrocības ir neatkarība darbā ar staciju Bolderāja, tas, ka nav lieku izdevumu, bez tam citi, „LaCon” kaimiņos esošie ostas termināli kļuvuši par mūsu klientiem, jo izmanto mūsu vagonu padošanas/novākšanas pakalpojumus uz saviem dzelzceļa pievedceļiem.

SIA „LaCon” saistītā kompānija „Euroinvest L” ir Latvijas dzelzceļa ekspeditors un nodibināta visu ‘LaCon” kravu nosūtīšanai. Tai ir ilgstoša gan līgumu, gan praktiskā darba pieredze ar Latvijas dzelzceļu un citām valsts iestādēm, kas saistītas ar tranzītbiznesu, un tas daudzējādā ziņā atvieglo un optimizē termināla un kravu īpašnieku darbu, par ko visi „LaCon” un „Euroinvest L” klienti paši varējuši praksē par to pārliecināties.

Celtnes un iekārtas (nekustamais īpašums)

SIA „LaCon” teritorijā atrodas 13 izmantojamas celtnes, tai skaitā caurlaides punkts, stividoru administratīvā ēka, degvielas noliktavu birojs un boksi, garāžas tehnikai, kādreizējā kopmītnes celtne (viena no trim segta tipa noliktavām), 2 transformatoru stacijas u.c.

SIA „LaCon” teritorijā atrodas arī 20 nenozīmīgas, vecas un neizmantojamas celtnes, kas atrodas Latvijas Satiksmes ministrijas bilancē. Pašlaik starp Satiksmes ministriju un RBP tiek veikta saskaņošana, lai šīs celtnes varētu noņemt no bilances un nojaukt. Tas ļaus vēl vairāk palielināt uzglabāšanas laukumu ietilpību un optimizēt pārvietošanās maršrutus pa terminālu, tā pazeminot kravas pārvadājumu pašizmaksas ostas iekšienē.