LaCon – Rīgas brīvostas stividorkompānija, universāls parkraušanas komplekss ģenerālkravu, melno un krāsaino metālu, beramkravu, čuguna, rūdas, ogļu u.c. pārkraušanai.

Līdz akmeņogļu pārkraušanas uzsākšanai, LaCon lielos apjomos pārkrāva Čerepovecas metalurģiskā kombināta „Severstaļresurs” un citu ražotāju atklātas un slēgtas glabāšanas melno metālu produkciju.

Esat sveicināti,

SIA „LaCon” ir Rīgas Brīvostas stividorkompānija, kas teritoriāli izvietota Daugavas upes grīvā tieši pie Rīgas ostas vārtiem un pašlaik aizņem 27,2 hektāru lielu teritoriju.

Kompānija "LaCon" ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi ar dažādām kravām kopš 2003. gada aprīļa mēneša nodarbojas ar ogļu pārkraušanu. Klientiem sniegto pakalpojumu kompleksā ietilpst visas iespējamas darbības, sākot ar vagonu pieņemšanu no pārvadātāja gala dzelzceļa stacijā Bolderāja un iespējamo atkārtoto kravas svēršanu un beidzot ar tās magnētisko tīrīšanu, šķirošanu un ogļu smalcināšanu. Veiksmīgā sadarbība ar ekspeditoru organizācijām ļauj sniegt klientam visu nepieciešamo informāciju par kravas kustību uz stividorkompāniju, jau sākot no Krievijas Federācijas teritorijas, kas ļauj savlaicīgi prognozēt kuģu partiju izveidei nepieciešamo kravas apjomu uzkrājumu un operatīvi risināt kuģu pietauvošanas iekraušanai jautājumus.

2003. gada aprīlī - maijā apstrādājamo ogļu ikmēneša apjoms bija 30-50 tūkst. tonnas, bet gada beigās tas jau bija sasniedzis 150 tūkst. tonnu līmeni mēnesī. Pašlaik SIA "LaCon" strauji attīstās. Ar uzskalošanas metodi izveidota papildus noliktavu teritorija 3,4 ha apjomā. Teritoriju uzskalošana turpinās un 2010. gadā termināļa kopējā patība sasniedza 27 ha. Izveidotas un par atvērta tipa ogļu noliktavām aprīkotas citas termināļa platības, kas vairāk nekā divas reizes palielinājis termināļa ietilpību.

Kopš bija uzsākts darbs ar oglēm, tika sasniegts maksimālais tajā laikā „LaCon” teritorijā vienlaicigi izvietotās kravas daudzums – 400 tūkst. tonnu 6 dažādu marku ogļu vienlaicigi. Turklāt pirms tam maksimālais aprēķinātais divu – trīs marku ogļu daudzums bija 300 tūkst. tonnu, taču kravu izkraušanas un izvietošanas darba pieredze ļāvusi rast jaunus risinājumus. Veicot izkraušanas darbus, praksē iegūti jauni tehniskie risinājumi nepārtrauktai termināļa noliktavu ietilpības apjoma palielināšanai. Pašlaik, bez augstāk minētajām 400 tūkst. tonnām, „LaCon” var pieņemt un uzglabāt vēl aptuveni 150 tūkst. tonnas ogļu. Jau skaidri var pateikt, ka pašreizējā termināļa ogļu kravu ietilpība, tās atsevišķi izvietojot atvērta tipa noliktavās un vienlaicīgi uzglabājot, ir no 500 līdz 600 tūkst. tonnām, atkarībā no krautņu un oglu marku daudzuma.

Tā DARBS PRAKSĒ PIERĀDĪJIS, KA TAD, JA OSTĀ ATRODAS 400 TŪKST. TONNAS 6 DAŽĀDU MARKU OGĻU, TERMINĀLĪ PAPILDUS VAR PIEŅEMT UN IZVIETOT VĒL NE MAZAK KA 150 TUKSTOSUS TONNAS OGĻU, BET KOPĀ LIDZ 600 TŪKST. TONNAM!

Bez tam terminālā ir 3 slēgta tipa aprīkotas noliktavas ar kopējo uzglabāšanas platību - 5 tūkstoši m2.

Pēc akvatorijas padziļināšanas darbu kompleksa paveikšanas, faktiskais piestātnes DG-1 pieejas kanāla un akvatorijas dziļums pārsniedz 13,5 metrus, kas kompānijai "LaCon" dod iespēju pieņemt un apstrādāt "Panamax" tipa kuģus. Kompānijas tuvākajos plānos ietilpst piestātnes DG-1 rekonstrukcija un padziļināšana līdz 15, 5 metru dziļumam un "Panamax" tipa kuģu apstrāde līdz to pilnai piekraušanai.

Jaunu laukumu izveide ostā turpinās un vienlaikus ar veikto tehniskās bāzes modernizāciju, (mobilo un portālceltņu, kausiņ krāvēju, smalcināšanas un šķirošanas iekārtu ieviešanu), izbūvējot jaunus dzelzceļa sliežu ceļus, ļāvusi SIA "LaCon" jau 2005. gadā pārsniegt kravu pārkraušanas apjomu 300 000 tonnas mēnesī. Turpmākie kompānijas attīstības plāni ietver arī otras piestātnes izbūvi un kuģu iekraušanas mašīnas ar ātrumu līdz 1000 tonnām stundā ieviešanu. Kopīgā ogļu caurlaidspēja ...sasniedza 360 tūkst. tonnu līmeni mēnesī, un pakāpeniski, ar plānveidīgu modernizācijas pasākumu veikšanu, ļauj palielināt pārkraušanas apjomu no 360 tūkst. tonnām līdz 420 tūkst. tonnām mēnesī.

Jaudīgas celtņu iekārtas, riteņtehnikas parks un ogļu apstrādes iekārtas ļauj nodrošināt diennaktī vairāk nekā 150 vagonu vienību izkraušanu un iekraušanu kuģī, tai skaitā "Panamax" tipa kuģī, vairāk nekā 20 tūkstošus tonnu dienā. Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, elastīga cenu politika, moderns tehniskais aprīkojums un jaunu tehnoloģiju izmantošana rada mūsu klientiem labvēlīgus konkurētspējīgus apstākļus izdevīgam biznesam.

Mēs esam pateicīgi visiem mūsu klientiem un partneriem par sadarbību un aicinām visus interesentus uz dialogu par kopsadarbību.


Normunds Mekšs  valdes loceklis   +371 29414471
Kirils Medvedevs  valdes loceklis   +371 29121380